logo esimene osa laupäev 20 aprill 2024  
logo teine osa  
logo kolmas osa
Vanemad aastakäigud 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Järgmine Reisimaailm ilmub juuni 2024
reisimaailma logo
tutvustus
tellimine
kontakt
viited
uudised
ajalooline Kreeka
 
Reisimaailm nr. (30) 8/2000
Vaata ka selle aastakäigu teisi numbreid: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ]
Lk. 4 - 5
Eesti Postmark
Eesti postmark on turistide jaoks väärt suveniir, eriti siis, kui ta saab selle kleepida ilusale postkaardile ning lasta kaardile ka eritempel lüüa. Eesti Posti allettevõte Eesti Postmark laseb aastas välja paarkümmend uut postmarki, kusjuures igal aastal ilmunud margid pannakse ka vastavasse komplekti. Kõige kergem on turistidel huvipakkuvaid marke osta filateeliapoodidest ning postkaarte spetsiaalsetest postkaardikeskustest.
Lk. 12 - 13
Lõuna-Eesti turismikonverents
Juba kuuendat aastat korraldab sihtasutus Lõuna-Eesti Turism turismikonverentse, millede eesmärgiks on teadvustada turismi kasvavat osatähtsust Lõuna-Eestis. Konverentsil räägiti uuendustest turismialases tegevuses, EHE-märgist, ökoturismi põhimõtetest, maaturismi rollist maaelu arengus, perepuhkuse võimalustest, kalaturismist, reisisihi elektroonilisest turustamisest ja info liikumise kasulikkusest.
Lk. 18 - 21
Esmatähtis on tuleohutus
Novembris pääsesid norralastest turistid, kes ööbisid hotellis “Ecoland”, õnnekombel tuleõnnetusest. Tallinna suurtes hotellides ei ole tuleõnnetusi olnud, kuid võimaliku tulekahju ärahoidmiseks tuleb igal majutusasutuse omanikul hoolas olla. Korralist tuleohutusülevaatust tehakse pidevalt kõikides majutusasutustes. Majutusasutuste omanikud peavad hoolitsema ka personali vastava väljaõppe eest ning alati võib kõikide tuleohutusalaste küsimustega pöörduda Tuletõrje- ja Päästeameti poole.
Lk. 24 - 25
Hotellitöötaja Maris Mosona
Viru hotelli vastuvõtujuht Maris Mosona on väike naine, kellel on tee selle ametikohani olnud pikk ja täis ootamatusi. Ta on töötanud presidendi kantseleis sekretärina, Avatud Eesti Fondis projektijuhina ja ka Olümpia hotellis, õppinud ametit Ameerikas. Marise juhtida on praegu vastuvõtuosakond, kus tuleb tihti ootamatuid olukordi, kus määravaks osutub inimeste tahtmine ja valmisolek neid külastaja huvides lahendada.
Lk. 26 - 28
Riigi mets on riigi rikkus
Riigimetsast räägib Keskkonnaministeeriumi Riigimetsa Majandamise Keskuse peadirektor Andres Onemar. Riigimetsas valitseb kord: metsad on arvel ja kaardistatud. Metsaseadusega on sätestatud riigimetsa kasutamise üldpõhimõtted. Riigimetsa hooldamiseks ja valvamiseks on moodustatud Riigimetsa Majandamise Keskus. Tänane olukord kohalikul puiduturul on rikas konkurentsi poolest ning omab küllaldaselt tootmisvõimsusi kvaliteetse metsamaterjali töötlemiseks.
Lk. 29 - 37
Tallinna Toidumess
Tallinna Toidumess tuli turule 1993. aastal ja oli aja nõue, kuna oli vaja luua otsekontakti võimalused kaupmeeste, tootjate ja hankijate vahel. Kui esimesel messil oli sadakond eksponenti, siis viimasel, kaheksandal messil oli 304 eksponenti. Mess on olnud tõusude ja langustega, kuid tõestanud oma vajalikkust. Messist osavõtjad räägivad oma muljetest, messi peakorraldaja Tiit Sarv annab omapoolse nägemuse messikorraldusest ja ka tulevikust.
Lk. 41 - 53
Otepää – talvepealinn
Otepää on kiirelt arenev piirkond, kus on kaks turismihooaega. Suvel tullakse siia kauni looduse, talvel Eesti parimate talispordivõimaluste pärast. Rahvusvaheliselt on tuntud Tehvandi suusakeskus, siit algab kuulus Tartu Maraton. Avaldame artiklite sarja: Otepää valla juhtide ülevaated valla tänapäevast ja nägemused tulevikust, Otepää suuremad spordikeskused ning majutuskohad, meelelahutusvõimalused, talispordikeskuste uudised.
 
   
 09-04-2024
Ilmus Reisimaailma 2024. aasta esimene number...
Loe lähemalt!
© 2001 www.ww.ee