logo esimene osa laupäev 20 aprill 2024  
logo teine osa  
logo kolmas osa
Vanemad aastakäigud 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Järgmine Reisimaailm ilmub juuni 2024
reisimaailma logo
tutvustus
tellimine
kontakt
viited
uudised
ajalooline Kreeka
 
Reisimaailm nr. (96) 2/2010
Vaata ka selle aastakäigu teisi numbreid: [ 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8 ]
EHTEl algab sügisel 15nes õppeaasta
EHTE (Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool) alustas 1996. aastal kahe õpperühma ja 40 õpilasega, täna õpib koolis 350 üliõpilast, põhjalikult on muutunud õppetöö sisu ja kvaliteet. EHTE peamine tugevus on õppejõud ja õppetöö hea korraldus.
Erakõrgkool EHTE
EHTEs on kolm õppesuunda (majutus-, reisi- ja toitlustuskorraldus), rakenduskõrghariduse õppekavad on saanud tunnustuse ka rahvusvaheliselt hindamiskomisjonilt.
N põhjust, et õppida reisikorraldust
EHTEs saab reisikorraldust õppida kahel õppekaval: rakenduskõrghariduse ja kutsehariduse tasemel. Teoreetilistele teadmistele lisanduvad praktilised õppekäigud ja ülesanded, koolipõhist tegevust täiendab praktika ettevõtetes.
Miks võiks tulla õppima toitlustust EHTEsse
Koolis pakutakse tasemekoolitust rakenduskõrghariduse baasil toitlustusteenuste korralduse õppekaval ja kutsehariduse (keskhariduse) baasil toitlustusteeninduse õppekaval, lisaks mitmeid põnevaid valikaineid.
EHTE tudengite põnev elu
EHTE plussiks on see, et õppijaskond ei ole liialt suur, koolis on kodune ühtekuuluvustunne. Koolis on mitmeid toredaid traditsioone ja ettevõtmisi, näiteks menukas aastavahetuspidu või südamlik esmakursuslaste ristimine.
Tule, õpi hotellimajandust!
EHTE kooli üks õpisuund on hotellimajandus, mida saab õppida nii kolmeaastasel rakenduskõrghariduse õppekaval kui ka kaheaastasel kutseõppe õppekaval. Mõlemad õppekavad on akrediteeritud, lõpetajad saavad riikliku diplomi.
EHTE välismessidel
EHTE kooli boksi on võimalik näha paljudel rahvusvahelistel haridusmessidel. Nii osaletakse üksnes märtsikuus Balti riikide messide ühistuuril WEBA Baltic Tour ja Plovdivis toimuval Bulgaaria ühel suurimal haridusmessil.
Õppimine EHTEs
EHTES saab õppima asuda järgmistel erialadel: hotelliteenindaja, toitlustusteeninduse, maaturismiettevõtluse ja reisikorralduse kutsehariduse õppekavadele ning toitlustusteenuste korralduse, hotellimajanduse ja reisikorralduse rakenduskõrghariduse õppekavadele.
EHTE edukad vilistlased
EHTEst on töömaailma suundunud 22 lendu 641 lõpetajaga. Paljud vilistlased on jäänud ehtekateks siiani, nad on oma kooliga tihedalt seotud – nad on praktika- ja lõputööjuhendajad, osalevad erialavõistluste korraldusmeeskondades jne.
Arendus ja uuringud EHTEs
Vastavalt visioonile on EHTE Eesti juhtiv hotell- ja turismihariduse keskus ning tunnustatud rakendusuuringute keskus turismi, majutuse ja toitlustuse valdkonnas.
EHTE õpilastööd innovatsioonist turismis
Eesti Turismihariduse Liidu esseekonkursil märgiti ära EHTE reisikorralduse eriala õpilaste Sandra Sirksalu ja Laura Toompuu tööd.
Rahvusvaheline turismimess actb Viinis
Austria ja Kesk-Euroopa turismimess põhineb paljude riikide koostöölepetel. Seekordsel messil oli juttu paljudest turismiprobleemidest, messi lõppedes oli võimalus sõita kahepäevasele õppereisile.
2009 Eesti välisturismis
2009. aastal vähenes turism majanduskriisi tõttu peaaegu kõigis Euroopa riikides, kuid kriisi mõju turismile vähenes aasta jooksul. Lennunduse oli suur langus, laevanduses head tulemused ning Eesti kaks peamist sihtturgu näitasid kasvu.
 
   
 09-04-2024
Ilmus Reisimaailma 2024. aasta esimene number...
Loe lähemalt!
© 2001 www.ww.ee